Disclaimer

Även om MOSO International BV gör sitt yttersta för att sin webshop för att fungera tillförlitligt och innehåller tillförlitlig information så avvisar MOSO International BV varje krav på ansvar i förhållande till användningen av sin webshop eller dess innehåll av någon del. MOSO International BV tar inget ansvar för eventuella direkta, indirekta, särskilda eller följdskador eller någon annan skada - av något slag och som en följd av någon orsak - som uppkommer genom användning av sin webshop eller dess innehåll. MOSO International BV tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas av användning av sin webbshop som är länkad till andra hemsidor / webbshoppar på något sätt. MOSO International BV förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra, korrigera eller ändra sin webbshop på något annat sätt utan att ge någon förvarning.


upphovsrätt

All data och uppgifter som presenteras på Webshoppen, inklusive men inte begränsat till texter, fotografier, illustrationer, grafiskt material, logotyper eller varumärken, liksom den programvara som används tillhör MOSO International BV eller tredje partier och är skyddade av upphovsrätt, varumärkes-och / eller någon annan rättighet av immateriell egendom. De rättigheter som avses här tidigare får inte föras vidare på något sätt till de personer eller juridiska personer som får tillgång till denna webbplats. Användning av något varumärke på denna webbplats är förbjuden, såvidare MOSO International BV eller någon annan part har givigt skritligt tillåtelse I förväg.


användningen av fotografier på webbplatsen

Fotograferna har upphovsrätten till fotografierna som används på denna webshop. Därför är det strängt förbjudet att använda de fotografier som är föremål till upphovsrätten för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan tillstånd från MOSO International BV eller fotograferna. Royalties måste alltid betalas till fotograferna när de fotografierna används. När du vill använda foton eller videoklipp som visas på webbplatsen, kontakta MOSO International BV Du är fri att titta igenom denna webshop och kopiera delar därav genom att = skriva ut dem, eller genom att du laddar ner dem till en hårddisk, och att sprida dem bland utomstående, men i alla fall enbart för icke-kommersiella, informativa och personliga syften och förutsatt att den upphovsrätt som ges ovan förefaller i alla sådana kopior. Ingen kopia eller del av sidan kan säljas eller spridas i kommersiellt syfte eller ändras eller ingå i något annat arbete, publicering eller plats, utan MOSO's uttryckliga, skriftliga tillstånd.

 

© MOSO International BV, Adam Smithweg 2, 1689 ZW Zwaag, The Netherlands

T +31 (0)229 265732