hållbarheten

MOSOs hållbarhet – miljövänliga bambugolv

MOSOs bambugolv kombinerar fördelarna hos de främsta hårda träslagen (hårdhet, utseende, stabilitet) med den starkt förnybara och hållbara Moso-bambuns – Phyllostachys edulis, oerhörda växtkapaciteten och kan därför utgöra ett lovande snabbväxande alternativ till tropiskt lövträ. Nedanför förklarar vi varför MOSOs bambugolv är det mest miljövänliga valet på golvmarknaden.

 

Moso-bambu:Den snabbast växande växten i världen

De hållbara moso-bambuarterna är en enorm bambu (växer upp till 20 meter) som är redo att skördas 5 år efter sådd, för att användas till slitstarka produkter. Detta står i en skarp kontrast andra lövträdsarters tillväxttid som ofta överstiger 50 år till fullvuxet träd samtidigt som de blir allt mer sällsynta och därmed dyrare. Intressant nog, består en bambuplanta av flera stammar och nya skott växer ut från moderplantan varje år. Generellt så kan 20–25 % av stammarna i en hållbar bambuskog eller plantage skördas varje år utan att plantagens storlek eller antalet stammar per hektar minskar. Detta betyder att plantan inte dör efter skörden, utan tvärtom, genom att de mogna stammarna skördas så ökar plantagens avkastning och kvalitet.

 

Generellt så kan 20-25% av stolparna I en hållbar bambu skog eller plantage kan skördas varje år utan att minska storleken av plantagen eller antalet stolpar per hektar. Detta betyder att plantan inte dör efter skörden,tvärtom, genom att skörda de mogna stolparna så ökar utbytet och kvaliten av plantagen.


Hållbart bamboo skogsbruk och FSC®-certifiering

Hållbart bambuskogsbruk och FSC-certifiering

Det är uppenbart att MOSO enbart använder hållbart bambumaterial från välskötta skogar och plantager. För att producera bambuprodukter krävs ingen avskogning, vilket inte heller är möjligt eftersom, som förklarat ovan, endast de 5 år gamla stammarna skördas (icke fullvuxna stammar kan inte användas för slitstarka produkter). Nyligen blev även FSC-certifierad bambu tillgängligt. FSC är globalt igenkänt som det främsta och strängaste certifieringssystemet inom skogsindustrin. För bambu däremot har det alltid varit tvivelaktigt om FSC-certifiering har varit nödvändigt eftersom bambu inte är ett träd, utan ett gräs med dess egna krav vid skörd. Ändå, för att möta det växande efterfrågan på FSC-certifierade hållbara bambuprodukter, var MOSO en av de första bambuleverantörerna att bli FSC-certifierade enligt FSC C002063.

 

Hälsosam inomhusmiljö - låga utsläpp

För ett sunt inomhusklimat är det viktigt att produkter som används inomhus har väldigt låga utsläpp och följer den Europeiska E1-standarden. Alla MOSO-bambugolv lever upp till denna standard och flera av dem är tillverkade med bindemedel utan tillsatt formaldehyd och följer därför E0, den strängaste tillgängliga standarden. Alla MOSO-bambugolv har dessutom fått betyget A och A+ i Frankrike med avseende på utsläpp av flyktiga organiska föreningar: vilket är den bästa möjliga klassificeringen.

 

Hållbar bambu: CO2 neutral eller bättre under hela livscykeln.

carbon footprint in CO2equ/kg, depending on MOSO product assessed

LCA (ISO 14040/44) och koldioxidutsläppstudier utförda av Delft University of Technology har bekräftat att alla massiva MOSO-bambugolv och bambutrallar är CO2-neutrala eller bättre över hela livscykeln, för mer information om den officiella rapporten besök den internationella MOSO-hemsidan (www.moso.eu/lca). För kunder som söker ytterligare information angående hållbarheten hos MOSOs bambuprodukter under varje fas i livscykeln, se vår information om hållbar bambu.